Bestyrelsen

Bjarke Rasmussen

Formand

Arne Lauridsen

Næstformand

Jørgen Olsen

Kasserer

Karina Nyby Rasmussen

Sekretær og suppleant

Frede Hansen

Bestyrelses medlem

Peter Dissing

Bestyrelses medlem

Finn Schouboe

Bestyrelses medlem

Bent Nielsen

Bestyrelses medlem