1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om årets aktiviteter
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af medlemsbidrag for det kommende år
  5. Valg af bestyrelses og bestyrelses suppleanter, på valg Arne Lauridsen, Jørgen Olsen, Bjarke Rasmussen, Finn Schouboe-Olsen, suppleant Flemming Nielsen.
  6. Valg af revisor or revisor suppleant
  7. Eventuelle forslag
  8. Eventuelt