Der indkaldes til generalforsamling for aarupantenneforening på Hotel Aarup Kro, tirsdag d. 01.03.2022 kl. 1930