Referat af Generalforsamling i Aarup Antenneforening,

Aarup Hotel, d. 13. februar

 

Velkomst. Ud over bestyrelsen mødte 5 medlemmer op.

Dagsorden fremlægges.

1. Valg af dirigent: Alfred Brauer. Forsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning (vedhæftes når jeg modtager den fra formanden)

3. Aflæggelse af regnskab v. Jørgen Olsen. Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget regnskabet før generalforsamlingen, så dette medsendes ikke i referatet.

4. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet udgør fortsat 25 kr. pr. husstand.

5. Valg af bestyrelse og suppleant: Arne Lauridsen, Jørgen Olsen og Bent Pedersen er på valg og modtager genvalg. Alle blev genvalgt. Suppleantposten er ledig og 3 medlemmer stillede op til valg. Disse var: Peter Brogaard, Leif Rasmussen og Finn Schouboe-Olsen. Finn Schouboe-Olsen blev efter afstemning valgt som ny suppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Alfred Brauer og Bent Nielsen.

7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

8. Evt.: Nogle medlemmer oplever at tv-signalet fryser. Tom: Det nye mobilnet 4g-kan godt påvirke tv-signalet, men kun på de analoge kanaler som ligger på de øverste frekvenser. Det skulle ikke påvirke de digitale kanaler, da de ligger på lavere frekvenser. Hvis det er tilfældet, kan det være det er tv-stikket hos brugeren det er galt med. Stofa kan komme ud og tjekke om tv-signal og tv-stik er i orden. Det koster 199 kr.

Tom: Prisen på lille og mellem tv-pakke er ikke steget, men nogle programmer er røget ud. Dette var nødvendigt for at kunne holde prisen i ro.

Derudover fortalte Tom om Stofas "frikadelletour".